۰
سبد خرید
​فروشگاه بذر گیاهان بومی، گیاهان زینتی و انواع گیاهان دارویی
مراحل کلی کاشت و رشد بذر را در انتهای صفحه بخوانید
ESPAND​​​​​​​
​​​​​​​
Seeds of Persian Plants
​​​​​​​Persian Medicinal Plants

A-J
​​​​​​​

Abrus precatorius
Abelmoschus esculentus
Abutilon theophrasti
Acacia farnesiana
Acacia nilotica
​​​​​​​Acer campestre
​​​​​​​Acer cappadocium
Acer monspessulanum​​​​​​​
Acer pseudoplatanus
Acer velutinum
Acroptilon repens
Agrimonia eupatoria
Albizia julibrissin
Albizia lebbeck
Alcea angulata
Alcea rosea
Alcea sulphurea
Alhagi maurorum
Allium rubellum
​​​​​​​Allium stipitatum
​​​​​​​Alnus glutinosa
​​​​​​​Alnus subcordata
​​​​​​​Alyssum homolocarpum
​​​​​​​Amaranthus retroflexus
Amaranthus viridis​​​​​​​
Ammi majus
Amorpha fruticosa
Amygdalus lycioides
Amygdalus scoparia​​​​​​​
Anchusa italica
​​​​​​​Anthochlamys polygaloides
Aquilegia vulgaris
​​​​​​​Arabis caucasica
​​​​​​​Arctium lappa
Aristolochia bottae​​​​​​​
Arnebia grandiflora​​​​​​​
Artemisia annua​​​​​​​
Artemisia sieberi
Asparagus officinalis
​​​​​​​Astragalus anthylloides
​​​​​​​Asyneuma amplexicaule​​​​​​​
​​​​​​​Atraphaxis spinosa
Atropa belladonna
Atropa acuminata
Avena fatua
Avena sativa
​​​​​​​Azadirachta indica
Baccharis halimifolia
​​​​​​​Bassia eriophora
Bellevalia macrobotrys
Berberis vulgaris​​​​​​​
Betula pendula
Biebersteinia multifida
Bongardia chrysogonum
​​​​​​​Bothriochloa ischaemum
​​​​​​​Bromus japonicus
​​​​​​​Bromus tectorum
Buxus hyrcana
Caesalpinia gilliesii​​​​​​​
​​​​​​​Calendula officinalis
​​​​​​​Callistemon viminalis
​​​​​​​Camelina rumelica
​​​​​​​Campsis grandiflora
​​​​​​​Capparis decidua
​​​​​​​Capparis spinosa
Capsella bursa-pastoris
​​​​​​​Capsicum annuum
Carum caucasicum
Catalpa bignonioides​​​​​​​
Celtis caucasica
Centaurea behen
Centaurea depressa
Cerastium inflatum
​​​​​​​Cercis siliquastrum
​​​​​​​Chaenomeles japonica
​​​​​​​Chenopodium album
Chilopsis linearis
​​​​​​​Chimonanthus fragrans
​​​​​​​Chrozophora tinctoria
Cichorium intybus
​​​​​​​Cirsium vulgare
Citrullus colocynthis
​​​​​​​Clematis orientalis
Cleome coluteoides​​​​​​​
​​​​​​​Cleome iberica 
​​​​​​​Cocculus hirsutus
​​​​​​​Cocculus pendulus
Colutea buhsei
​​​​​​​Consolida orientalis
​​​​​​​Convolvulus arvensis
Convolvulus chondrilloides
Convolvulus arvensis
​​​​​​​Conyza bonariensis
​​​​​​​Cornus mas
​​​​​​​Cornus sanguinea
​​​​​​​Cotinus coggygria
​​​​​​​Cotoneaster hissaricus
​​​​​​​Cotoneaster horizontalis
​​​​​​​Cotoneaster luristanica
​​​​​​​Crataegus meyeri
​​​​​​​Cressa cretica
Crotalaria persica 
Cucumis metuliferus
​​​​​​​
​​​​​​​Cucumis prophetarum
Cupressus sempervirens

Cuscuta campestris
Cuscuta epithymum
Cydonia oblonga
Cynanchum acutum
Cynara scolymus
​​​​​​​Cynodon dactylon
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Danae racemosa
​​​​​​​Daphne mucronata
​​​​​​​Datura innoxia
Datura stramonium​​​​​​​
Delphinium elatum
​​​​
​​​​​​​Delphinium turkmenum
​​​​​​​Deutzia scabra
Dianthus orientalis
Dianthus hybrid
​​​​​​​Digitalis nervosa
Digitaria ciliaris
Digitaria sanguinalis​​​​​​​
Diospyros lotus​​​​​​​
Dorema ammoniacum
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus umbellata
Eleusine indica
​​​​​​​Ephedra major
Eragrostis poaeoides
​​​​​​​Eremopyrum bonaepartis
​​​​​​​Eremurus spectabilis
​​​​​​​Erodium malacoides
Euclidium syriacum
Euonymus europaeus alba
Fallopia baldschuanicum
Ferula pseudalliacea
​​​​​​​Festuca heterophylla
Fibigia macrocarpa
​​​​​​​Fibigia multicaulis
Ficus carica
Firmiana simplex
Foeniculum vulgare
Fortuynia bungei​​​​​​​
Fraxinus angustifolia
Fritillaria kotschyana
Gaillardia grandiflora
Gentiana cruciata
​​​​​​​Gentiana olivieri​​​​​​​
Gleditsia caspica
​​​​​​​Gleditsia triacanthos
Glycyrrhiza glabra
Gossypium herbaceum
​​​​​​​Graellsia stylosa

​​​​​​​Hedera helix
Hedysarum criniferum
​​​​​​​Helichrysum oligocephalum
​​​​​​​Heliotropium europaeum
Heracleum persicum
Heteropappus altaicus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus syriacus
Hibiscus trionum
​​​​​​​Hippophae rhamnoides
​​​​​​​Hydrocotyle ranunculoides
Hymenocarpos circinnatus
Hyoscyamus insanus​​​​​​​
Hyoscyamus niger
Hyoscyamus pusillus
Hypericum scabrum
​​​​​​​Hordeum glaucum
Iris aucheri
​​​​​​​Isatis tinctoria
​​​​​​​Jasminum fruticans
​​​​​​​Juniperus communis
Juniperus excelsa
Juniperus oblonga
Juniperus sabina
​​​​​​​Juniperus virginiana

نام علمی گیاهانی که بذر یا اندام های دارویی آن موجود است

​​اگر گیاه مورد نظرتان در لیست نبود آن را سفارش دهید.

K-Z​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
Kniphofia uvaria
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Koelreuteria bipinnata
​​​​​​​Koelreuteria paniculata
​​​​​​​Lagerstroemia indica
Lantana camara
​​​​​​​Lavandula officinalis
​​​​​​​​​​​​​​Laurus nobilis
Lawsonia inermis
Ligularia persica
​​​​​​​Ligustrum vulgare
​​​​​​​Linaria michauxii
​​​​​​​Linaria pyramidalis
​​​​​​​Lippia citriodora
Leonurus cardiaca
​​​​​​​Leucaena leucocephala
​​​​​​​Lepyrodiclis holosteoides
Lolium rigidum
​​​​​​​Lolium persicum
​​​​​​​Lonicera caprifolium
​​​​​​​Lonicera iberica
Lophochloa phleoides
​​​​​​​Lycium barbarum
​​​​​​​Lycium depressum
Maclura pomifera
Maclura tricuspidata
​​​​​​​Maglonia grandiflora
Mahonia aquifolium
Malva neglecta
​​​​​​​Malva sylvestris
​​​​​​​Medicago orbicularis
​​​​​​​Melia azedarach
​​​​​​​Melica persica 
Melissa officinalis
Mentha longifolia
Mentha piperita
​​​​​​​Mespilus germanica
​​​​​​​Mindium laevigatum
​​​​​​​Mirabilis jalapa
Morus nigra
Myrtus communis
Nandina domestica
​​​​​​​Nannorrhops ritchiana
Nelumbo nucifera
​​​​​​​Nepeta persica
Nerium oleander
​​​​​​​Neurada procumbens
Oenothera biennis
​​​​​​​Olea ferruginea
​​​​​​​Olea europaea
Onopordun leptolepis
Onosma bulbotrichum
Oreophysa microphylla
Paliurus spina-christi
​​​​​​​​​Papaver dubium
Papaver orientale
​​​​​​​Parthenocissus tricuspidata
Peganum harmala
​​​​​​​Periploca aphylla
​​​​​​​Phalaris minor
Phoenix dactylifera
Physalis alkekengi
Physalis divaricata
Pinus eldarica
​​​​​​​Pistacia atlantica
Pistacia khinjuk
​​​​​​​Pittosporum tobira
Plantago major
Plantago ovata
Platanus orientalis
Platychaete aucheri 
Plumbago europaea
Poa bulbosa
​​​​​​​Polygonum aviculare
​​​​​​​Portulaca oleracea
​​​​​​​Potamogeton nodosus
​​​​​​​Prangos uloptera
Prosopis farcta
Prunus mahaleb
​​​​​​​Prunus microcarpa
Psammogeton canescens
Pseudocamelina glaucophylla​​​​​​​
Pulicaria dysenterica
​​​​​​​Pyracantha coccinea
​​​​​​​Pirus communis
Quercus ilex​​​​​​​
Quercus robur
​​​​​​​Reseda lutea 
​​​​​​​Rhamnus pallasii
​​​​​​​Rhus coriara
Rhus typhina
Ribes uva-crispa
Ricinus communis
Robinia pseudoacania
Rosa beggeriana
Rosa canina
Rosa persica
Rosmarinus officinalis
Rostraria cristata
Rubia tinctorum
Rubus lanuginosus
​​​​​​​Rumex dentatus
​​​​​​​Rumex scutatus
​​​​​​​Ruta graveolens
Salsola tomentosa ​​​​​​​
​​​​​​​Salvadora persica
​​​​​​​Salvia multicaulis
Salvia nemorosa​​​​​​​
Salvia officinalis​​​​​​​
Salvia splendens
​​​​​​​Sambucus nigra
​​​​​​​Sanicula europaea
Saponaria officinalis
Silene noctiflora
​​​​​​​Sinapis alba
​​​​​​​Securigera securidaca
​​​​​​​Sedum album
​​​​​​​Setaria glauca
​​​​​​​Setaria viridis
​​​​​​​Schweinfurthia papilionacea
Smilax excelsa
Smyrnium cordifolium​​​​​​​
Solanum dulcamara
Solanum incanum
Solanum nigrum
Solanum pseudocapsicum
Solanum sisymbriifolium
Solanum surattense
Solanum villosum
Sophora alopecuroides
Sorbus graeca
​​​​​​​Sorghum halepense
Spartium junceum
Stocksia brahuica
​​​​​​​Styphnolobium japonicum
Swertia longifolia
Sylibum marianum
Symphoricarpos albus
Syzygium aromaticum​​​​​​​
Tagetes patula
​​​​​​​Tanacetum kotschy
Taraxacum montanum
​​​​​​​Taxodium distichum
​​​​​​​Taxus baccata
​​​​​​​Tephrosia persica
Teucrium polium
​​​​​​​Thuja orientalis
​​​​​​​Tilia begonifolia
​​​​​​​Tilia platyphyllos
​​​​​​​Tilia rubra
Tragopogon longirostris
Tribulus terrestris
​​​​​​​Tulipa montana
Tussilago farfara
​​​​​​​Umbilicus intermedius
Urginea maritima
Urtica pilulifera
Vaccaria oxyodonta​​​​​​​
​​​​​​​Vaccaria pyramidata
​​​​​​​Verbascum aucheri
Vicia sativa
​​​​​​​Vigna unguiculata
Vincetoxicum funebre
​​​​​​​Vincetoxicum nigrum
​​​​​​​Vincetoxicum pumilum
Viscum album
​​​​​​​​​​​​​​Vitex agnus-castus
Vitis sylvestris​​​​​​​
Wisteria sinensis​​​​​​​
Withania coagulans
Withania somnifera
Xanthium spinosum
​​​​​​​Yucca filamentosa
Zinnia elegans
Ziziphora tenuior
Ziziphus jujuba
​​​​​​​Zosima absinthifolia
​​​​​​​Zygophyllum fabago

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش